Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Ubuntudorp

Ubuntudorp

29/3/2009 - Flyer Ubuntudorp

Mponeng Primary School

 

114 leerlingen                                 landbouwersgemeenschap in de Vredefort Dome

3 leraren                          veel weeskinderen die zorgen voor hun broertjes en zusjes

2 ondersteunende krachten      veel kinderen met FAS (Foetaal Alcohol Syndroom)

gecombineerde klassen                          R0.70 per kind per dag voor voedsel (€ 0,05)

               R2.25 per kind per dag nodig voor gezonde en voedzame maaltijd (€ 0,18)

 

Steun deze school door onze Comradesatleet per kilometer te sponsoren. Alle bijdragen komen ten goede aan het Mponeng Primary school en zullen gebruikt worden om tegemoet te komen aan hun 10 belangrijkste behoeften:

1  mankracht - assistent-leerkracht om de leerlingen extra aandacht en begeleiding te kunnen geven en voor algemene ondersteuning bij administratieve taken, onderhoud van de grond rondom en de tuin bij de school, algemeen onderhoud van de gebouwen etc.;

2 meer boeken in Sotho, de taal die de kinderen thuis spreken, Afrikaans en Engels voor het verbeteren van hun taalvaardigheden;

3 onderhoud van de gebouwen - de klaslokalen zijn toe aan een grondige opknap-    beurt en een likje verf;

4 mobiele bibliotheek - een kast die van het ene naar het andere lokaal verplaatst kan worden zodat leerlingen gemakkelijk en flexibel toegang hebben tot boeken en informatie en voor het bewaren van de rapporten en documenten van de leerlingen;

5 spelmaterialen - sport en spel als moment om te ontspannen én om te leren, kortom: even genieten van het kind-zijn; de leerlingen van de scholen spelen met de volleybal en voetbal tot ze tot op de draad versleten zijn. Door samen te voetballen of volleyballen leren ze om samen te werken en ontwikkelen ze tegelijkertijd een goede hand-oog coördinatie;

6 onderhoud schoolplein - het egaliseren van het schoolplein, het uitzetten van lijnen voor het afbakenen van een plaats om te basketballen, voetballen, hinkelen of te knikkeren;

7 aanschaf van kippengaas/hekwerk voor de tuin - de tuin is op dit moment onvoldoende afgeschermd - de pogingen die gedaan worden om groente en fruit te verbouwen in de eigen schooltuin, worden continu ondermijnd door dieren en dieven. Er is geld nodig om een degelijk hek om de tuin te zetten;

8 vervoer van de kinderen voor educatieve uitstapjes en sportactiviteiten - Mponeng Primary School heeft een bus nodig!

9 muziekinstrumenten - de school heeft behoefte aan muziekinstrumenten, met name voor het ondersteunen van de ontwikkeling van de jongere leerlingen;

10 meer voedzame en gezonde maaltijden - veel kinderen die naar Mponeng Primary School gaan, komt uit een zeer arm gezin waar te weinig te eten is; een kind dat onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, ervaart extra problemen op school, door concentratieproblemen. Er is extra geld nodig om de kinderen vaker een gezonde en voedzame maaltijd voor te kunnen zetten!

 

Steun onze loper: marianne

Sponsor Marianne per gelopen kilometer and ondersteun Mponeng Primary School met uw donatie. Stuur een e-mail naar ubuntudorp@gmail.com met uw:

* naam en contactgegevens

* hoogte van de te sponsoren bijdrage

 

Contact met (de mensen achter)Ubuntudorp:
Marianne Vlaming                                       Alta du Plooy
Project coördinator and loper                    Project coördinator
vlamingm@hotmail.com                            altaduplooy@gmail.com
+27 (0)79 4465 084 (South Africa)            +27 (0) 18 299 2711
http://mariannevlaming.blog2blog.nl/     +27 (0) 82 345 2703

Post A Comment!

<- Last Page Next Page ->

About Me

A collaboration between the Netherlands and South Africa that focuses on the rights of children. Our first project: raising funds for MPONENG PRIMARY SCHOOL (Vredefort Dome, outside of Potchefstroom - South Africa).

Links

Home
View my profile
Archives
Email Me